İsrail halkı, hakkı hak olarak inşaAllah ileride kabul edecekler. İlk önce Tevrat’ın aslına uyacaklar. Mehdi (as) onları Tevrat’ın aslıyla yönetecek. Onları koruyup kollayan, onlara iyilik bolluk getiren bir şahıs olarak Mehdi (as) zuhur ettiğinde Ben-i İsrail 3000 yıldan beri görmedikleri sevinci, mutluluğu, güzelliği yaşayacaklar.

(A9 TV; 5 Aralık 2012)