Mehdiyet insanlara sevgi, şefkat, dürüstlük, rahatlık hepsini verecektir. İnsanlar özgür olacaklar, nasıl canları istiyorlarsa öyle yaşayacaklar.