Müslümanın kaliteyi, nezaketi, görgüyü, sanat anlayışını, sabrını, tevekkülünü fiilen göstererek anlatması en güzel tebliğ yoludur.

(A9 TV; 9 Eylül 2017)