Kuranı yaşamak için tüm benliğiyle Allaha yönelen ve teslim olana Allah sevecek dostlar yaratır.

(A9 TV; 19 Temmuz 2017)