Müslümanları acil olmayan konularla meşgul etmem, İttihad-ı İslam en aciliyetli konudur.