Hz. Mehdinin gelişi İslama, Hristiyanlığa ve Museviliğe göre bu yüzyılda olacak. Bu yüzyıldan başka bir vakit yok.

(A9 TV; 19 Mayıs 2017)