Peygamberimiz, Mehdinin sakalının nasıl olacağını dahi detayıyla anlatmıştır. Bazıları Mehdi sakalsız olacak diyorlar. Bu doğru değil. Hiçbir hadiste Mehdinin sakalsız olacağına dair bir ifade yoktur. Peygamberlerin de çoğunun sakalının nasıl olduğu hadislerde vardır. İsa Mesih ve Hz. Davudun sakalı kızıla çalan kestane rengidir. Mehdi ve diğer Peygamberlerin sakalının ise siyah olduğu bildirilmiştir. Hadislere göre Mehdinin sakalı kevsec (yanlarda az) alt taraftan cezm edilmiş (düzeltilmiş) şekildedir.

(A9 TV; 29 Aralık 2016)