Bağnazlar Darwinizmi -ki dünyanın gelmiş geçmiş en büyük deccal hareketidir- yenme konusunda sıfır. Bizim dışımızda deccaliyeti ilimle irfanla tepeleyen bir güç yok. Dünya çapında böyle tebliğ yapan yok. Var ama bize oranla zayıf kalır.

(A9 TV; 16 Temmuz 2015)