İsterse 5 milyon şehit istesinler, gözümüzü kırpmadan şehitlerimizi veririz. Bir 5 milyon daha istesinler, onu da veririz. Ama bir karış toprak vermeyiz. Bunu bilecekler.

(A9 TV; 21 Mart 2012)