Her şeye ağlayın mantığı çok çok anormal. Bu, Mekke müşriklerinde olan, daha eski devirlerde Sümer müşriklerinde olan bir sistemdir. Çok samimiyetsizce Allah’a karşı güven olmadığını gösteren bir hareket. Allah’ın yaratmadığını düşünüyorsa bir insan ağlar.

(A9 TV; 18 Nisan 2014)