Kuran ahlakını alan bir insan, Allah’ı seven bir insan, Allah’ın en mükemmel tecellisi olan kadınları da çok sever. Ama kadın, ruhuyla güzel olur. Ruh ve bedendir. Kadın hem cismani hem ruhani mükemmel bir varlıktır.

(A9 TV; 15 Temmuz 2013)