Eğer bir sistem düşünüyorsan, bir iyilik yapmak istiyorsan onun kökeninde mutlaka Allah korkusu ve Allah’ın rızası olması gerekiyor. Öbür türlü, kendiniz de çökersiniz, cehennemin dibine gidersiniz diyor Allah ayetinde.

(A9 TV; 4 Nisan 2013)